Vaalikoneen viesti?

Posted on lokakuu 26, 2010

0


Seurakuntavaalien vaalikone on ollut äänestäjille avauduttuaan ahkerassa käytössä eilisestä lähtien. Kirkon tiedotuskeskuksen tänään antaman tiedotteen mukaan jo yli 62 000 henkilöä on etsinyt itselleen sopivaa ehdokasta sen avulla. On hyvä, että kirkollisissakin vaaleissa hyödynnetään tällaisia tuotteita, vaikka liittyy vaalikoneisiin ongelmiakin. Äänestäjältä ne vaativat medialukutaitoa ja ehdokkaalta pelkistämistä.

Sanalla sanoen kysymyksiin vastaaminen oli harmillista. Ensimmäisenä kysyttiin tärkeintä syytä kuulua kirkkoon. Kysymys on periaatteessa asiallinen ja hyvä, vastausvaihtoehdot taas erikoisia. Moni olisi ehkä halunnut vastata jotain Jumalaan tai uskoon liittyvää, kun puhe kerran on ”tärkeimmästä syystä”. Jos kysymys olisi asetettu toisin, esimerkiksi ”seuraavista vaihtoehdoista minulle tärkein syy kuulua kirkkoon…”, olisi vastaaminen tuntunut mukavammalta. Harmillisesti monet vaihtoehdoista objektivoivat kirkon jäsenyyden ulkoisiin tekijöihin ja toimintaan.

On tärkeää muistaa, että kirkolliset toimitukset, kummina toimiminen, kirkon auttamistyö jne. nousevat kristillisestä uskosta ja perinteestä. Kirkko ei ole ”palveluntarjoaja” samassa mielessä kuin jokin julkisen sektorin laitos, vaikka toiminnoissa voikin olla yhtäläisyyksiä. Kasteessa saadaan uskon lahja, siinä ei synny asiakassuhdetta. Ehtoollinenkaan ei ole perimmäiseltä luonteeltaan ”jäsenetu tai -oikeus” vaan Jumalan lahja, joka otetaan ”uskossa vastaan”, kuten ehtoollisrukouksessa sanotaan.

Ekonomismi eli kaupallisen alan sanaston tunkeutuminen kirkolliseen kielenkäyttöön ei aina tee uskonasioille oikeutta, vaikkakin joskus sen käyttö voi kuitenkin olla perusteltua ja hyödyllistä. Toinen vaalikoneen erikoinen piirre liittyykin siihen, että ehdokkailta ei kysytä mitään siitä, millaista kokemusta heillä on vaikkapa taloushallinnosta tai vastaavista luottamustehtävistä.

Kirkollisista rakenteista tyydytään kysymään, ”kenen valtaa pitäisi lisätä”. Olisi kuitenkin tärkeää täsmentää, mitä asioita tarkoitetaan. On eri asia vastata kysymykseen mielessään opilliset ja eettiset kysymykset tai paikallistason konkreettisten päätösten teko. Ehdokkailta olisi vielä voinut kysyä sitäkin, mitä mieltä he ovat seurakuntayhtymärakenteesta, kirkon keskushallinnon toiminnasta tai kokonaiskirkon budjetista.

En usko, että kysymyksiä sekä hallinnollisissa että uskon asioissa värittänyt mustavalkoisuus lopulta auttaa merkittävästi äänestäjää sopivan ehdokkaan löytämisessä. Kysymyksissä tai vastausvaihtoehdoissa ei myöskään ollut mahdollisuutta ilmaista välittäviä kantoja tai sitä, onko valmis yhteistyöhön eri tavoin ajattelevien kanssa.

Mainokset
Posted in: Kirkko Suomessa