Kärsimys ja ilo

Posted on tammikuu 9, 2011

0


Eero Huovinen, Kärsimys ja ilo. Katumuspsalmien tutkistelua. WSOY 2006.

Piispa Eero Huovisen mukaan kärsimys on ”ihmisen yleisin elämänmuoto” ja ilo ”ihmiselämän toinen perusmuoto”. Sittemmin emeritukseksi siirtynyt Helsingin piispa tutkistelee Vanhan testamentin seitsemää katumuspsalmia vuonna 2006 julkaistussa teoksessaan Kärsimys ja ilo. Yläotsikko ilmaisee käsiteltävän teeman ja alaotsikko menetelmän jolla siihen paneudutaan.

Esseistinen teos on kirjoitettu laajalle lukijakunnalle. ”Kärsimyksen ja ilon rukouksia” -nimisen johdannon jälkeen Huovinen käsittelee katumuspsalmit 6, 32, 38, 51, 102, 130 ja 143 numerojärjestyksessä yhtä tai useampaa jaetta kerrallaan kommentoiden.

Psalmien numerointi on teoksessa suomenkielisen kirkkoraamatun mukainen, tekstien käsittely on teoksessa hengellistä ja elämänläheistä. Tutkistelujen teksti harkittua ja koeteltua, paikoin Huovinen viittaa myös taannoisiin katastrofeihin ja onnettomuuksiin. Tiiviit ilmaukset kuuluvat hänen tyyliinsä, kuten myös se, että lukijaa ei aliarvioida.

Raamatunselitys on vaikeaa ja tarjoaa monia haasteita. Huovinen on kovan luokan teologi, jolta tekstien kommentointi sujuu. Hän liittää psalmit myös kirkkovuoteen. Kristillinen usko on hänelle avain psalmien sanomaan Jumalan maailmasta, jossa ihmisen elämäntilanteet usein sijoittuvat kärsimys − ilo -akselille. ”Ehkäpä psalmeja on lupa lukea sekä historian hengessä että kristillisen uskon jälkiviisaudessa”, Huovinen arvelee.

Johdannossa Huovinen esittelee katumuspsalmit lyhyesti ja kertoo seitsemän katumuspsalmin erityisyydestä kristillisessä perinteessä. Johdannossa on mielenkiintoista tietoa psalmeista, muun muassa niiden kirkollisesta käytöstä ja seitsenluvusta. Psalmien ja niiden käytön historiasta kiinnostunut lukija kuitenkin toivoisi tapaavansa lopun ”Lyhenteitä ja lähteitä” -osiossa jonkin asiaan johdattavan teoksen.

Huovinen on tullut tunnetuksi vaikeiden asioiden sanoittajana. Ahkeralta kirjoittajalta ilmestyy teoksia sitä vauhtia, että kirja-arvostelujen laatijat saavat tehdä hekin lähes pyöreää päivää pysyäkseen tahdissa mukana. Psalmitutkisteluissaan Huovinen johdattaa lukijansa tämän maailman lannistavia voimia väkevämmän ilon äärelle − ”Jumala ei vain anna iloa, vaan hän on Ilo”.

 

Tämä kirjoitus perustuu aiemmin Teologisessa Aikakauskirjassa (2/2009, 185–186) julkaistuun resensiooni.

Piispa Eero Huovinen Kärsimys ja ilo psalmit

Mainokset
Avainsanat: ,