Uskonto ja moraali

Posted on tammikuu 24, 2012

0


Teologia.fi-palvelun uusi teema Uskonto ja moraali julkaistiin tänään. Kannattaa tutustua teeman artikkeleihin ja puheenvuoroihin. Itse kirjoitin lyhyen artikkelin Clemens Aleksandrialaisen antamista käytännöllisen elämän ohjeista otsikolla Meikkiä ja moraalia: Clemens Aleksandrialaisen elämänohjeita.

Uskonto ja moraali eivät muodostaneet antiikissa samalla tavoin toisiinsa liittyvää kokonaisuutta kuin nykyisin (voi tosin kysyä millainen yhteys niillä nykyisin sitten on). Clemens Aleksandralaisen kohdalla on kiinnostavaa, että hänen antamansa käytännöllisen elämän ohjeet eivät juuri eroa aikansa populaarifilosofiasta. Kristittyjen piti elää niin kuin muidenkin. Moraaliset suositukset nojaavat pitkälti luonnonoikeusajatteluun; silti Clemens näkee, että ne on annettu myös pyhissä kirjoituksissa eli Raamatussa (usein sangen kryptisissä kohdissa). Mutta miten tämä liittyy ihmisen jumalallistumiseen?

Teemassa käsitellään uskonnon ja moraalin suhdetta monesta eri näkökulmasta. Mielenkiintoisia kysymyksiä ovat esimerkiksi moraalifilosofian suhde muihin tieteisiin sekä se, mistä lähtien ihminen on uskonut jumalien olevan kiinnostuneita moraalista.

Teologia.fi-verkkopalvelu esittelee suomalaista yliopistoteologiaa. 

Mainokset