Jeesuksen opetukset

Posted on joulukuu 30, 2012

0


Jeesuksenopetukset

Teoksen kannen on suunnitellut Eliisa Isoniemi

Hieman ennen joulua ilmestyi toimittamani Suomalaisen teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja Jeesuksen opetukset (Helsinki 2012). Teoksen artikkelit käsittelevät Jeesusta opettajana ja hänen keskeisiä vertauksiaan. Kirjoittajina teoksessa on teologien ohella myös muiden alojen tuntijoita.

Jeesuksen opetuksissa mielenkiintoista on, että ne ovat säilyttäneet selitysvoimansa ja tehonsa vuodesta toiseen. Esimerkiksi laupias samarialainen ja vertaukset taivasten valtakunnasta toimivat yhä, vaikkakin nykylukijalle on hyväksi tutustua myös niiden historialliseen kontekstiin ja tulkintahistoriaan. Myös Jeesuksen talouteen liittyvät opetukset ovat ajankohtaisia, vaikka liittyvätkin alunperin ainakin suomalaisesta näkökulmasta katsottuva varsin erilaiseen ympäristöön. Hoitaako kirkko uskollisen palvelijan tavoin sille uskottuja talentteja hyvin?

Toisin kuin monet filosofian alaan kuuluvat esimerkit, Jeesuksen opetukset ovat säilyttäneet asemansa länsimaisen kulttuurin perusteksteinä, joihin palataan aina uudelleen. Yksi selitys tähän on varmaankin se, että luonteensa ja sisältönsä puolesta ne sopivat hyvin monenlaisiin tilanteisiin ja paikkoihin. Niitä voivat pohtia sekä Latinalaisen Amerikan naiset että pohjoismaiset taloustieteilijät. Tästä huolimatta kaikki Jeesuksen opetukset eivät kuitenkaan sanan tiukassa merkityksessä ole hänen omiaan, sillä monet niistä ammentavat ikivanhasta juutalaisesta viisausperinteestä ja muistuttavat osittain myös Qumranin yhteisön teksteistä tunnettuja sisältöjä. Myös eskatologiset eli lopunaikoihin liittyvät asiat ovat uusimmassa tutkimuksessa keskeisellä sijalla, tässäkin suhteessa Jeesus liittyi oman aikansa eli toisen temppelin ajan juutalaisuuteen. Hänkään ei siis keksinyt kaikkea itse.

Ehkäpä Jeesuksen puheiden tehoa ei pidäkään aina etsiä vain niiden sisällöstä, vaan ennen kaikkea siitä että ne ovat juuri hänen opetuksiaan siinä mielessä kuin Uusi testamentti ne esittää liittyen oman aikansa tapaan kertoa asoista, joihin voi uskoa vaikka niitä ei näkisikään. Samoin näistä opetuksista aukeaa kiinnostavia näkymiä myös kaikkeen ympärillä näkyvään.

Mainokset