Vuosikatsauksia

Posted on joulukuu 30, 2014

0


Vuoden loppuun liittyy monenlaista muisteloita. Monessa työssä pitää lopuksi vielä raportit ja viimeistellä tilastot. Kun vuosi on muutettu numeroiksi, sitä voidaan käsitellä analyyttisin välinen. Menneisyys muuntuu hallittavaan muotoon.

Myös uutisista tehdään koosteita. Niistä näkyy kiinnostavasti, mitä olemme vuoden aikana lukeneet. Esimerkiksi Ylen uutisista eniten naettiin juttua, jossa opettaja kertoi luopuneensa pulpeteista. Toiseksi jaetuin Ylen tuotos oli kasvintuntemustesti, paljon jakoja tuli myös avioliittolakia ja vanhaa sotaveteraania käsitteleville jutuille.

Joka vuosi ovat yleistyneet myös erilaiset sosiaalisten medioiden vuosikatsaukset. Melkein joka jeppe pistää näinä viimeisinä päivinä seinälleen kiitokset kuluneesta vuodesta (”kiitos kun olit mukana”) ja aiheeseen liittyvän kuvakoosteen. On syytä kysyä miksi.

Muisteleminen on meille ihmisille lajityypillinen ominaisuus. Se on kuitenkin myös erittäin monimutkaista toimintaa.

Aikana ennen facebookin vuosikatsauksia, eli 400-luvun alussa, kirkkoisä Augustinus kirjoitti teoksensa Confessiones kymmenennessä kirjassa, miten vaikeaa muisteleminen on. Tätä edeltää yhdeksän kirjan mittainen esitys hänen elämästään. Tai pitkään ajateltiin, että Tunnustukset on hänen elämäkertansa.

Tutkijat ovat viime vuosisadan puolivälin jälkeen kiinnittäneet huomiota siihen, että oikeastaan Augustinus ei ”elämäkerrassaan” kerro elämästään kovin paljoa, vain muutaman asian nuoruudestaan ja eräitä avainkohtia elämänsä myöhemmistä vaiheista. Paljon jää siis sanomatta.

Tavallaan kyse on samasta ilmiöstä kuin facebookin vuosikatsauksissa. Muisti toimittaa, editoi ja muokaa tapahtumia. Se jättää jotain pois ja nostaa toiset asiat syystä tai toisesta pinnalle. Muistinvarainen kertominen, memoriter narrare, mitä ilmausta Augustinus käyttää, ei siis välttämättä lainkaan kerro, millainen vuosi on takana.

Ennemminkin se paljastaa, mitä haluamme menneestä kertoa. Mitkä asiat tahdomme nostaa esiin, tietoisesti tai alitajuisesti? Tämä kertoo, millaisen kuvan luomme itsestämme ja millaisena haluamme toisten itsemme näkevän. Muisti voi olla oikukas.

Että muistakaa tämä kun muistelette. Hyvän uuden vuoden lisäksi toivotan hyvää viime vuotta ja mukavia muistoja sekä antoisia hetkiä kaikkien erilaisten vuosikatsausten ristitulessa!

Mainokset