Julkaisuja

JOONA SALMISEN JULKAISUJA

Ajantasaiset tiedot TUHAT-tutkimustietokannan profiilissani (linkki julkaisut osioon)

Vertaisarvioidut tieteeliset artikkelit

Symposiumista gymnasiumiin: Ruumiillisia ja henkisiä harjoituksia varhaisessa kristinuskossa. – Ruumiillisuus varhaiskristillisessä teologiassa. Toim. Jussi Junni. Societas Patristica Fennica, 1. Helsinki: 2014. 143-168.

Kilvoittelua kaupungissa ja erämaassa: Askeesin sosiaalinen merkitys varhaiskristillisyydessä. – Teologinen Aikakauskirja 3/2014. 221-233.

Toimitetut teokset

Reformaatio. Henkilökuvia ja tutkimussuuntia. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2008. STKSJ 257. Helsinki 2008. 210 s.

Jumalanpalveluselämä muutoksessa. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2009. STKSJ 263. Helsinki 2009. 221 s.

Annalan teologinen perintö. Kirjoituksia Pauli Annalalle hänen täyttäessään 60 vuotta. Toim. Joona Salminen, Pekka Mustakallio, Juha Leinonen. Omakustanne, kuluista vastasivat teologinen tiedekunta ja systemaattisen teologian osaston väki. Helsinki 2010. 113 s.

Muuttuvan maailman etiikka. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2010. STKSJ 266. Helsinki 2010. 179 s.

Vieraanvaraisuus ja muukalaisuus. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2011. STKSJ 269. Helsinki 2011. 135 s.

Jeesuksen opetukset. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2012. STKSJ 273. Helsinki 2012. 150 s.

Ihminen, uskonto ja luonnontieteet. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2013. STKSJ 277. Helsinki 2013. 144 s.

Lisäksi 28 julkaisun editorina Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja -julkaisusarjassa vuosina 2006-2011: STKSJ 251-278. Toimitettujen teosten joukkoon lukeutuu monografioita, juhlakirjoja, artikkeleita ja klassikkotekstien käännöksiä.

Muita artikkeleita, katsauksia ja puheenvuoroja

Nexus mysteriorum – Pyhä Neitsyt Maria kirkon uskossa ja elämässä. – Etsijä 3–4/2008. 36–45.

Fransiskaaninen karisma ja kansanliikkeen synty. – Etsijä 3/2009. 10–15.

De magistro – Annalan pedagoginen perintö. – Annalan teologinen perintö. Kirjoituksia Pauli Annalalle hänen täyttäessään 60 vuotta. Toim. Joona Salminen, Pekka Mustakallio, Juha Leinonen. Omakustanne, kuluista vastasivat teologinen tiedekunta ja systemaattisen teologian osaston väki. Helsinki 2010. 107 s. 13–18.

Jumalallistuneiden apaattinen elämä Clemens Aleksandrialaisen filosofiassa. – Teologia.fi-palvelu 28.1.2011.

Meikkiä ja moraalia: Clemens Aleksandrialaisen elämänohjeita. – Teologia.fi-palvelu 18.1.2012.

Valikoima lehti- ja verkkojuttuja

Raamatullista elämää. – Teologia.fi-palvelu 28.9.2010.

Tietoa protestantismin universaalista suuntauksesta. – Crux 4/2010. 9.

Kirjallisuutta reformoidusta teologiasta. – Teologia.fi-palvelu 7.6.2010

Helsingin yliopiston tutkijat mukana löytämässä varhaista synagogaa. – Teologia.fi-palvelu 12.08.2010. Raimo Hakolan kanssa.

IOSOT – Vanhan testamentin tutkimusta aurinkoisessa Helsingissä. – Teologia.fi-palvelu 3.8.2010.

Professori Sakaranaho: ”Uskontotiede vastaa monikulttuurisen yhteiskunnan haasteisiin”. – Teologia.fi-palvelu 8.6.2010.

Historiallista ja kirkkohistoriallista rajatutkimusta joensuulaisvoimin saksalaisessa erikoisjulkaisussa. – Teologia.fi-palvelu 4.5.2010. Hannu Mustakallion kanssa.

Professori Paavo Kettunen sai juhlakirjan. – Teologia.fi-palvelu 8.3.2010

Kolumnit

Kyyhkynen: Ihmettelyä ja opiskelua (1/2008), Uskonnollinen ihminen ja hänen Jumalansa (2/2008), S’amor non è, che duncque è quel ch’io sento! (3/2008), Häivähdys punaista (4/2008)

Etsijä: Tertius inter nos − ystävyyden teologiaa Aabrahamista tiernapoikiin (1/2009), Heijastuksia – kirje Filemonille ja kaikille muillekin (2/2009), Krusifiksaatio (3/2009). Esikuvia ja voittajia (1/2010), Onko kaiken takana nainen Jumalan kainalossa? (2/2010), ”Kun sapatti oli ohi” − työetiikan teologiaa (3/2010), Kolme hymniä tuomiosunnuntaista adventtiin (4/2010)

Muuta

Keväällä 2010 päättyi teologisen tiedekunnan kirkkohistorian osaston ja humanistisen tiedekunnan klassillisen filologian laitoksen yhteistyönä totettu kurssi, jonka osallistujat ovat kääntäneet suomeksi Benedictus Nursialaisen luostarisäännön Regula Sancti Benedicti. Olen kääntänyt latinan kielestä neljä lukua suomeksi sekä osallistunut hankkeen tiedotukseen. Suomennos on ilmestynyt Basam Booksin Ikuiset klassikot -sarjassa vuonna 2010.

Dogmatiikan alaan kuuluva pro gradu -tutkielmani ”Clemens Aleksandrialaisen kristillinen filosofia Paedagogus-teoksessa” hyväksyttiin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa marraskuussa 2010. Tutkielma on julkaistu E-Thesis-palvelussa.

Mainokset
%d bloggers like this: