Tämä blogi

Tämä on Joona Salmisen blogi. Temaatikko käsittelee sekä ajankohtaisia että iankaikkisia aiheita. Toivottavaa on, että teksteistä huomaa kirjoittajan olevan teologi. Mottona on, että usein uusien asioiden keksimistä hauskempaa on laittaa vanhat asiat uuteen järjestykseen. Moniin ajankohtaisiin kysymyksiin löytyy kiinnostavia näkökulmia, kun palataan ajassa taaksepäin.

Blogin anatomia

Temaatikko jakautuu muutamiin kategorioihin. Osa kirjoituksista saattaa kuulua useampaan kuin yhteen ryhmään. Kirjoituksiin on mahdollisuuksien mukaan pyritty lisäämään aiheeseen liittyvää kuvitusta. Usein lukijalle annetaan myös viitteitä suositeltavasta tai käytetystä kirjallisuudesta. Klassissta teoksista ja Raamatun teksteistä käytetään vakiintuneita lyhenteitä.

Ajankohtaisia murusia

Osiossa käsitellään ajankohtaisia aiheita – joskus lyhyesti, joskus perusteellisemmin. Ajankohtaisissa asioissa kannattaa kääntyä myös Twitterin puoleen, seuraan, linkitän ja kommentoin siellä mm. kirkkoihin liittyviä ajankohtaisia uutisia.

Kirjallisuus ja kulttuuri

Temaatikko esittelee lähinnä kaunokirjallista, uskonnollista ja teologista kirjallisuutta. Kulttuuriharrastus ei kuitenkaan rajoitu vain pelkkiin kirjoihin, aiheita kirjoituksille voivat antaa myös elokuvat, teatteri ja oikeastaan mikä tahansa.

Kirkko Suomessa

Osiossa käsitellään ja kommentoidaan Suomen kirkollisen kentän tapahtumia ja ilmiöitä. Pyrkimyksenä on rakentava ja kriittinen ote tärkeisiin asioihin.

Kommentaari

Tässä osiossa kirjoitetaan erilaisten tekstien äärellä heränneistä ajatuksista. Alunperin kyseessä oli psalmikommentaari, psalmien osalta yleensä seurataankin kirkkovuotta ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkokäsikirjan mukaista psalmien järjestystä. Raamatunteksteinä on käytetty Deutsche Bibelgesellschaftin julkaisemia krittisiä editioita ja tietenkin lukuisia moderneja käännöksiä. Apunevoina ja kirjallisuutena käytetään usein seuraavia teoksia:

  • Ancient Christian Commentary on Scripture. InterVarsity Press (lyhenne ACCS).
  • The Catholic Study Bible. Ed. Donald Senior & John J. Collins. Oxford University Press, 2006.
  • Howard N. Wallace, Psalms. Sheffield Phoenix Press, 2009.

Tarkoitus ei ole aina keskittyä tekstien syntyyn ja historiaan vaan liittää ne kirkkovuoden ajankohtaan historiasta vauhtia hakien.

Osio ei rajoitu ainoastaan Raamattuun, sillä maailma on täynnä mielenkiintoisia kirjoituksia.

Teologia ja uskonnot

Osio keskittyy teologiseen pohdintaan sekä uskonnon olemuksen ja tarkoituksen selvittelyyn. Vaatimaton tavoite, mutta jonkunhan tätäkin on yritettävä 😉

Joona Salminen blogi temaatikko

Mainokset
%d bloggers like this: