Browsing All posts tagged under »ekumenia«

Omatunto, konflikti ja kommuunio

heinäkuu 18, 2013

2

Noin kuukausi sitten olin Strasbourgin ekumeenisessa instituutissa kuulemassa luterilais-katolisten keskustelujen tuoreesta hedelmästä From Conflict to Communion: Lutheran–Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017 (LML, 2013; luettavissa täällä). Hankkeen idea oli historian kirjoittaminen yhdessä reformaation osapuolten, luterilaisten ja katolisten, kesken. Instituutin johtaja, professori Theo Dieter nosti esiin asiakirjan kannan, että katolisen opetuksen näkökulmasta Luther teki […]

Virsikirjan ekumeenisin virsi

maaliskuu 21, 2011

0

Jos haluaa tietää, mitä jokin uskonnollinen yhteisö kuten kirkko tai herätysliike opettaa, kannattaa tarkastella heidän laulujaan. Lauluissa esitetään usein yksinkertaisella tavalla se, mikä toisissa yhteyksissä saatetaan ilmaista monimutkaisesti. Myös musiikin tyyli ja esitystapa kertovat yhteisöstä paljon. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hengellisen elämän selkärangan muodostavat Virsikirjaan valitut virret. Vaikka kansalaisten virsituntemus on viime vuosikymmeninä ohentunut ja urkumusiikki […]